Onderwijs in de brugklas

Kleinschalig & veilig

Misschien is het in het begin een beetje spannend, maar je zult zien: op onze school ben je heel snel gewend!
Op de Triade zitten ongeveer 527 leerlingen. Er werken zo’n 64 mensen: docenten, conciërges, administratie, een ondersteuningscoördinator enzovoort. Veiligheid staat bij ons voorop. Ook kiezen wij voor kleine klassen.
Omdat we een kleine school zijn, is er veel persoonlijke aandacht voor jou. Je mentor is je eerste aanspreekpunt. Hij of zij kan jou goed begeleiden en helpen als dat nodig is. Je mentor heeft ook contact met je ouders/verzorgers. Ook dat vinden wij heel belangrijk.

Brugperiode van twee jaar

De Triade heeft brugklassen technische mavo, vmbo kader en vmbo basis.
We werken met een tweejarige brugperiode. Zo krijg je genoeg tijd om te onderzoeken welke opleiding in de bovenbouw het beste bij jou past. Aan het eind van het tweede jaar maak je een keuze. Wij helpen je daar natuurlijk bij.

Vakken in de brugklas

Aardrijkskunde Biologie
Engels Geschiedenis
HV Techniek Lichamelijke Oefening
Mentoruur Natuur/scheikunde
Nederlands Gelukskunde
Wiskunde

In leerjaar 2 worden deze vakken aangevuld met Duits, Economie, HV EXCEL en HV technisch tekenen.

Opstromen

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling de school kan verlaten met het diploma dat het beste past bij zijn/haar mogelijkheden. Daarom kunnen ze op De Triade ‘opstromen’ (van basis- naar kaderberoepsgerichte leerweg en van kader- naar gemengde leerweg of mavo) tot en met halverwege het derde leerjaar.