Chromebook

Leerlingen van SG De Triade krijgen gedurende hun schoolloopbaan Chromebooks in bruikleen. Natuurlijk is het de bedoeling dat er zorgvuldig met deze apparatuur wordt om gegaan. Toch kan er wel eens wat kapot gaan.

U betaalt € 20 per schooljaar verzekering. Daarvoor kan het Chromebook één keer per kalenderjaar bij schade (bij normaal gebruik) worden gerepareerd.  Wanneer er in dat kalenderjaar van een tweede schade sprake is, dan komt het herstel geheel voor rekening van de ouders/verzorgers.