Kiezen van een richting

Na het tweede leerjaar maak je een keuze voor een richting. Natuurlijk helpen we je daarbij!

Alle tweedejaars leerlingen volgen het programma Praktische sectororiëntatie (PSO). In dit programma staat DOEN centraal. Je bent praktisch bezig en proeft aan de vaardigheden die nodig zijn in de verschillende sectoren. Zo kun je een goede keuze maken voor een richting.

Praktische sectororiëntatie (PSO) is een programma dat De Triade aan tweedejaars leerlingen aanbiedt. PSO heeft als doel de basisvorming praktisch in te richten en leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze. Het programma is een oriëntatie op het onderwijs in alle sectoren. Hieronder vindt u algemene uitleg en meer informatie over PSO.

Waarom PSO?

Leerlingen kunnen op basis van eigen ervaring een betere keuze maken voor een bepaalde sector. Ze ervaren welke vaardigheden er nodig zijn om verder te gaan in die sector.

Motivatie

Leerlingen die weten waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school en kiezen gerichter. Het resultaat is minder uitvallers en minder leerlingen die van sector veranderen. Omdat docenten leerlingen in praktijksituaties aan het werk zien kunnen zij gerichter adviseren over de sectorkeuze.

Wettelijk kader

PSO is opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Scholen voor vmbo kunnen PSO in de eerste twee leerjaren aanbieden. PSO is niet verplicht. Een school mag zelf kiezen of ze PSO wil geven en hoe ze het gaat geven.