SG De Triade

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van SG De Triade is in handen van Jeanine van Schendel (directeur), Judith Meijn en Hans Frikkee (teamleiders).

Leerlingenraad

De Triade heeft een leerlingenraad met daarin enthousiaste leerlingen die mee willen denken en praten over hoe het nog beter, leuker en handiger kan op school. Deze groep leerlingen komen uit verschillende klassen en komt op voor de belangen van alle leerlingen van De Triade en bespreekt met de directie leuke en serieuze zaken, zoals een verbouwing of een schoolfeest. Zij luisteren naar de ideeën en suggesties van andere leerlingen en vergaderen een aantal keer per jaar met de directie. De leerlingenraad bestaat in schooljaar 2021-2022 uit:

 • Silje Kuiter
 • Mike van Baarsen
 • Vacant
 • Vacant
 • Vacant

Ouderraad

De ouderraad van SG De Triade bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school die met de schoolleiding meedenken over de algemene gang van zaken op school. Eens in de zes weken vergadert de ouderraad met de schoolleiding.

De leden van de ouderraad 2020-2021 zijn:

 • Theo Kwakman (penningmeester)
 • Tom Veerman (secretaris)
 • Jan Siegel
 • Celine Hoogstad
 • Suzana Causevic (voorzitter en MR)
 • Jolanda Alblas (MR)

Wilt u meer informatie of een afspraak met de ouderraad, stuur een mail naar ortriade@atlascollege.nl

Veldadviesraad

De veldadviesraad (VAR) is een verzameling mensen uit het bedrijfsleven en onderwijs die de directie van De Triade gevraagd en ongevraagd adviseren over de koers van de school. Hierin hebben de volgende personen zitting:

 • Jeanine van Schendel (directeur SG De Triade)
 • Gertjan Nordmann (directeur T. bij ‘t Vuur)
 • Henco Hakkers (directeur De Trimaran)
 • Danny Schouten (De Keizer Marine Engineering)
 • Leo Schoenmaker (directeur Bouwmensen Zaanstreek Waterland)
 • Jacqueline van den Berg (Technoberg)
 • Jaap Buijs (directeur Kwakman Groep)