Leren buiten de school

Voor de ontwikkeling van de leerlingen is het belangrijk om meer aan te bieden dan de reguliere lessen. Soms hebben we gasten en sprekers in de klas en hebben we projecten die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving. Buitenschoolse activiteiten die goed aansluiten bij de lessen zijn bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken of een excursie. De school organiseert ook activiteiten die gewoon leuk zijn voor de leerlingen. Dat draagt bij aan de goede sfeer op de school.

Excursies en projecten

In het onderwijsprogramma van een aantal vakken zijn excursies en/of projecten opgenomen. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 gaan in ieder geval eenmaal in het schooljaar op excursie. Tevens gaan zij samen met groep 8 leerlingen uit de regio op bezoek bij Volendamse bedrijven die allemaal iets met techniek te maken hebben. De leerlingen van de bovenbouw bezoeken op gezette tijden bedrijven, werkplaatsen of bouwplaatsen.

Culturele en kunstzinnige vorming

De Triade wil de creativiteit van de leerlingen stimuleren en hen kennis laten maken met kunst en cultuur. Dat kan binnen de lessen tekenen en/of creatieve handvaardigheid. Daarnaast bieden we een programma culturele en kunstzinnige vorming (CKV) met diverse activiteiten: theater-, museum-, of bibliotheekbezoek, lezingen van een bekende (jeugdboeken) auteur en toneelvoorstellingen in of buiten de school of zelf kunst uitkiezen bij de Kunstuitleen.

Schoolwerkweek

Aan het begin van het derde leerjaar gaan de leerlingen op werkweek naar de Ardennen.