Gezonde School

2020 - kantineKantine

De Triade wil een gezonde school zijn. Bij een gezonde leefstijl hoort ook gezonde voeding. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Wij zorgen ervoor dat gezond eten en drinken gemakkelijk te verkrijgen is en proberen zo onze leerlingen gezonde(re) keuzes te laten maken. In onze schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als bij het speciaal daarvoor bestemde watertappunt. Op meerdere punten in de school zijn watertappunten, die vrij toegankelijk zijn. Samen met onze kantinebeheerder doen wij ieder jaar de Kantinescan van het Voedingscentrum. We blijven zoeken naar nieuwe manieren waarop we leerlingen gezonde(re) keuzes kunnen laten maken.

Roken & drank- en drugspreventie

De Triade een rookvrije school. In en om wordt er door leerlingen en medewerkers niet gerookt. Ook drank- en drugsgebruik wordt in en om de school niet getolereerd.
In de mentorlessen en tijdens gelukskunde wordt er aandacht besteed aan deze onderwerpen. Daarnaast worden er door verschillende externe partijen voorlichtingen verzorgd over de thema’s drank, drugs en roken. Deze voorlichtingen worden verzorgd voor ouders, leerlingen en medewerkers.

Relaties en seksualiteit

Op De Triade vinden we het belangrijk dat iedereen wordt gerespecteerd en iedereen zichzelf kan zijn. Bij een gezonde persoonsontwikkeling hoort ook een gezonde ontwikkeling op het gebied van relaties en seksualiteit. In de mentorlessen en tijdens gelukskunde wordt aandacht besteed aan deze onderwerpen. Het kan dan gaan over de diversiteit in relaties en hoe je op een gezonde manier omgaat met liefde, relaties (vriendschappelijke relaties of liefdesrelaties) en seksualiteit. Daarnaast worden er voorlichtingen gegeven aan leerlingen, ouders en medewerkers over (on)veilig (online) gedrag op het gebied van relaties en seksualiteit en hoe hierop te reageren.

Anti-pestprotocol SG De Triade

In een democratische samenleving heb je de vrijheid om je te kunnen uiten. Het gaat erom dat je rekening houdt met anderen, die gekwetst zouden kunnen worden door wat je zegt of doet. Wat de een als plagen bedoelt, kan de ander ervaren als pesten. Het gevoel wat dit met zich meebrengt is vreselijk. Meer dan de helft van de personen die wordt gepest praat hier niet over. Niet op school en ook niet thuis. Ze zijn bang of schamen zich. Op De Triade willen we dat iedereen zich bewust is van de eventuele gevolgen van zijn of haar woorden en daden, en dat iedereen zich durft te uiten als hij of zij zich door iets geraakt of gekwetst voelt. Daarom hebben wij op SG De Triade een anti-pestprotocol.