Ziek & Verzuim

Als een leerling vanwege ziekte of een andere dringende reden niet op school kan komen, geeft de ouder of verzorger dit telefonisch (0299-480090) aan de school (administratie/receptie) door tussen 8.00 – 8.30 uur. Liever niet via de mail.

De leerlingen worden dagelijks gecontroleerd op hun aanwezigheid. Als een leerling zonder opgaaf van reden absent is, wordt telefonisch contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s),

Zie onze schoolgids bij het kopje “Over De Triade”.