Schrijf je in voor de Triade Dagen!

Algemeen nieuws

Alle basisscholen hebben 7 september de uitnodiging ontvangen voor onze populaire “Triade dagen (mini-doe-lesjes)” op dinsdag 15 (ochtend en middagprogramma) en 22 november (alleen ochtendprogramma). De uitnodigingsbrief vindt u hier.

Tijdens deze dagen kunnen de leerlingen tweeëneenhalf uur lang lesjes op De Triade volgen. Hierdoor maken zij kennis met het voortgezet onderwijs in het algemeen en met de mogelijkheden van SG De Triade in het bijzonder. Iedere groep krijgt een gevarieerd programma aangeboden. Scholen kunnen zich tot 1 oktober opgeven. Daarna zullen de roosters/schema’s worden gemaakt.

Indien u niet in staat bent om met de gehele klas te komen, maar individuele leerlingen hebben wel interesse, dan zijn zij uiteraard ook van harte welkom. U kunt dat opgeven via het inschrijfformulier. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bonouvrié (administratie) via telefoonnummer: 0299-480090.