Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, of aangepast lesmateriaal.

Deze ondersteuning staat beschreven in het ‘Schoolondersteuningsprofiel‘ .

Wat passend onderwijs betreft, werkt De Triade binnen het Samenwerkingsverband Waterland samen met de scholen in de regio.

Begeleider Passend Onderwijs

De Begeleider Passend Onderwijs is in dienst van het samenwerkingsverband VO Waterland. Hij/zij begeleidt leerlingen met (ernstige) leer- en gedragsproblemen en ondersteunt docenten en ouders waar nodig. Ook onderhoudt de Begeleider Passend Onderwijs contact met externe hulpverleners die bij de leerling betrokken zijn. Hij/zij is deskundig op het gebied van psychiatrische stoornissen die bij leerlingen voor kunnen komen (ADHD, ASS, TOS).

De begeleiding valt onder de basisondersteuning van de school en wordt op school geboden. De ondersteuningscoördinator bepaalt in overleg met de mentor en Begeleider Passend Onderwijs welke leerlingen ondersteuning krijgen.