Lesuren, jaarplanning & vakanties

Lesuren

Onderbouw (lj1 en 2) Bovenbouw (lj 3 en 4)
1e uur 8.30- 9.15 uur 1e uur 8.30- 9.15 uur
2e uur 9.15-10.00 uur 2e uur 9.15-10.00 uur
pauze pauze
3e uur 10.20-11.05 uur 3e uur 10.20-11.05 uur
4e uur 11.05-11.50 uur 4e uur 11.05-11.50 uur
pauze 5e uur 11:50-12:35
5e uur 12.15-13.00 uur pauze
6e uur 13.00-13.45 uur 6e uur 13.00-13.45 uur
7e uur 13:45-14:30 uur 7e uur 13:45-14:30 uur
pauze pauze
8e uur 14.45-15.30 uur 8e uur 14.45-15.30 uur
9e uur 15.30-16.15 uur 9e uur 15.30-16.15 uur

Jaarplanning

Jaarplanning ouders 2022-2023 Versie 4 28-10-2022

Lesvrije dagen 2022-2023

Maandag 29 augustus
Maandag 5 september
Maandag 3 oktober (studiedag)
Dinsdag 15 november (Triadedag)
Dinsdag 22 november (Triadedag)

Vakantierooster 2022-2023

 

Schooljaar 2022-2023
Start schooljaar 2022-2023 29 augustus 2022
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023
Dag na Hemelvaartsdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023