De Triade beste school van Noord-Holland!

Algemeen nieuws

Elsevier Weekblad vergelijkt sinds 2001 alle scholen in het voortgezet onderwijs. Vandaag werd de uitslag voor 2021 bekend gemaakt en SG De Triade in Edam is maar liefst op drie onderwijstypen (VMBO basis, kader en gemengde leerweg) de beste school van Noord-Holland!

EW Beste scholen is in de eerste plaats bedoeld voor ouders en leerlingen van groep 8 die een passende middelbare school zoeken. En verder voor ieder ander die geïnteresseerd is in de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs.

De meeste gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs. Het merendeel vormt de grondslag voor de ‘onderwijsresultaten’: rendementen en examencijfers zoals de Inspectie die op haar website zet. EW maakt ook gebruik van gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Cambridge Assessment, Anglia, Stichting Technasium, Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) en Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Hoe goed is een school in vergelijking met alle andere middelbare scholen? Elke school is beoordeeld volgens vier criteria: (1) de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool, (2) de onderwijssnelheid in de onderbouw, (3) het bovenbouwsucces en (4) het examencijfer.

EW kent als eindoordeel toe: superschool, goed, voldoende en onvoldoende. Die beoordeling berust op een vergelijking van prestaties voor de periode 2017-2020. Tot onze grote blijdschap is De Triade een SUPERSCHOOL! Maar dat wisten we natuurlijk al.