Triade Dagen

Alle basisscholen ontvangen begin september een uitnodiging voor deelname aan onze populaire ‘Triade dagen (mini-doe-lesjes)’. Deze vinden plaats op dinsdag 16 (ochtend en middagprogramma) en 23 november (alleen ochtendprogramma). Tijdens deze dagen kunnen de leerlingen tweeëneenhalf uur lang proeven van lessen op De Triade. Hierdoor maken zij kennis met het voortgezet onderwijs in het algemeen en met de mogelijkheden op SG De Triade in het bijzonder. Iedere groep krijgt een gevarieerd programma aangeboden.

De basisscholen kunnen zich tot 1 oktober opgeven. Daarna zullen de roosters/schema’s worden gemaakt.

Indien een school niet in staat is om met de gehele klas te komen, maar individuele leerlingen hebben wel interesse, dan zijn zij  uiteraard van harte welkom. Dat kan ook opgegeven worden op het inschrijfformulier.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bonouvrié (administratie) via telefoonnummer: 0299-480090.